Achtergrond

De persoon achter Kainuk

De persoon achter Kainuk Information Technology is Klaas Eikelboom, een ervaren automatiseerder met een pragmatische aanpak. Hier wordt zijn achtergrond beschreven.

Begin als automatiseerder

De fascinatie voor de automatisering begon bij Klaas toen zijn vader van zijn bedrijf een IBM PC mee naar huis nam. Door logische instructies te schrijven deed het apparaat alles wat het opgedragen werd. Klaas wilde daar meer over weten. Hij schreef zich aan de universiteit van Utrecht in voor informatica, de wetenschap van het manipuleren van symbolen. Zo studeerde hij af in vertalerbouw, waarbij het gaat over programma's die programma's schrijven.

Uitleggen en maken

Maar software maken en doorgronden was niet genoeg. In zijn eerste baan koos Klaas ervoor om cursus te geven. Het onderwerp was databases software. Dit bleek een fascinerende wereld. Op het eerste gezicht lijkt het een hulpmiddel voor het voeren van een administratie, maar in feite beslissen organisaties hiermee wat ze belangrijk vinden en uiteindelijk wat ze zich kunnen herinneren. Klaas begon met MicroSoft Access, waarmee eenvoudige declaratie systemen voor afdelingen werden gemaakt en stapte over naar Oracle, waarin de administratie voor complete bedrijven wordt vastgehouden.

Klaas werdt een software maker en een software uitlegger. Ervaring verdient het om gedeeld te worden zodat anderen het kunnen gebruiken.

Het beeld van de buitenwereld

Het type programmatuur waar hij kennis mee maakte en moest aanpassen was CRM (Customer Relationship Management was toen de nieuwe belofte). Een filosoof zou CRM kunnen typeren als software die het beeld van de buitenwereld vastlegt. Een organisatie structureert en automatiseert hiermee de interactie met haar klanten. Bij zijn eerste opdrachten maakte Klaas integraties met andere systemen. Daarnaast was hij bezig met het converteren van data.

Op een gegeven moment werd hij verantwoordelijk voor het software ontwikkelteam verantwoordelijk voor een CRM pakket. Samen pasten ze het pakket aan zodat het kon meebewegen met de ontwikkelingen van de tijd. De afhankelijkheid van de gesloten Oracle Software werd vervangen door Java en MySQL. In plaats van lokaal te installeren kon het pakket nu gebruikt worden vanuit de cloud.

Overstap naar CiviCRM.

Naast zijn werk werd Klaas secretaris bij een jeugdkamp organisatie. Om de taak eenvoudiger te maken en te structureren ging hij op zoek naar een software oplossing (dat is het instinct van een automatiseerder). Zo maakte hij kennis met CiviCRM en werd deel van de Open Source wereld.

CiviCRM spreekt hem aan omdat het een instrument is voor idealistische organisaties om met hun achterband te communiceren. Zo richte hij Kainuk Information Technology op, dat zich volledig gericht is op de ondersteuning van non profits.

En verder...

Naast al deze zaken is Klaas een enthousiast fotograaf .

Terug naar BOVEN